Přípravek na impregnaci spár View full size

Přípravek na impregnaci spár

545,00 Kč/ks s DPH

450,41 Kč/ks bez DPH

Přípravek na impregnaci spár:

Chrání laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy před deformacemi způsobenými vodou a vlhkostí.

Návod k použití:

Přípravek před upotřebením důkladně protřepejte, popř. nejprve zahřejte na pokojovou teplotu. Po odstranění všech nečistot z povrchu naneste přípravek pouze do spár. Přebytečný materiál ihned odstraňte beze zbytku z povrchu a ošetřenou plochu ihned důkladně vysušte savými papíry z papírové role nebo z kuchyňské role. Dbejte na včasnou výměnu papírů nasátých zbytky impregnace. Pro zamezení předčasného zaschnutí impregnace je nutno postupovat po malých úsecích. Zamezte používání plochy před úplným zaschnutím (cca 10 hodin).

Vydatnost: 250 ml = 35-40 m2.

Pozor:

Při vysychání a následné oxidaci působením kyslíku může dojít k samovznícení použitých hadrů a padů. Nechejte je proto vyschnout důkladně rozprostřené a vyhoďte až po úplném vyschnutí. Během práce a po jejím dokončení se starejte o dostatečné větrání prostoru. Nevdechujte výpary. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:603456814

Kontakt na naši zákaznickou linku